Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Podpora a odborná pomoc pri posúdení návrhov LIFE+.
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
18/01/2012
Lehota na predkladanie ponúk:
28/02/2012
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
ENV.E.3/FRA/2012/0002
Podpora a odborná pomoc pri posúdení návrhov LIFE+.
Všeobecným cieľom tejto rámcovej zmluvy je poskytnúť nasledujúce služby pre Európsku komisiu (GR pre životné prostredie): — pomoc a technická podpora pre hodnotenie a revíziu návrhov predložených v rámci posledných 2 ročných výziev pre akčné granty v rámci LIFE+, ktorých zverejnenie sa očakáva na začiatku rokov 2012 a 2013,— pomoc a technická podpora pre hodnotenie a revíziu návrhov podaných v rámci poslednej ročnej výzvy na operatívne granty pre európske environmentálne mimovládne organizácie v rámci LIFE+, ktorých zverejnenie sa očakáva začiatkom jesene 2012. V súlade s týmto bude táto rámcová zmluva vyžadovať od dodávateľa, aby mal pre Komisiu k dispozícii tím ľudí, ktorí budú schopní pokryť túto pomoc a reagovať na osobitné požiadavky vydané Komisiou. Tieto konkrétne požiadavky budú zahŕňať podrobné technické požiadavky pre každú úlohu, čo povedie ku konkrétnym dohodám.Komisia zostane výlučne zodpovedná za organizovanie a vykonanie ročných hodnotení a revízií a bude zodpovedná za konečné schválenie výsledkov všetkých krokov hodnotenia a revízie. Hlavné výsledky budú odsúhlasené ako súčasť konkrétnych dohôd podniknutých v kontexte rámcovej zmluvy.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
18/01/2012 00:00
Nie je k dispozícii
28/02/2012 16:00
09/03/2012 00:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2012/S 11-015911
Oznámenie o obstarávaní
18/01/2012 00:00