Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby auditu finančných nástrojov.
Obstarávateľ:
European Commission, DG Economic and Financial Affairs (ECFIN)
Dátum zverejnenia v TED-e:
29/03/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
10/05/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
2017 ECFIN 001/L.
Služby auditu finančných nástrojov.
Úlohy sa týkajú služieb auditu zahŕňajúcich audítorské osvedčenie rôznych finančných nástrojov a „výstupné audity“ na požiadanie v súvislosti s fondom BUFI (preskúmanie výplat pokutovaným spoločnostiam pred uskutočnením skutočnej platby ). Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Cena
Míľniky
29/03/2017 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
10/05/2017 17:00
17/05/2017 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2017/S 062-115364 Oznámenie o obstarávaní 29/03/2017 00:00