Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Lekárske služby.
Obstarávateľ:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
22/03/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
17/05/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
PROC/2017/01.
Lekárske služby.
ESMA, ISS a GSA plánujú uzavrieť rámcovú zmluvu s cieľom zabezpečiť poskytovanie služieb zdravotného strediska a praktického lekára v oblasti pracovného lekárstva. Toto zdravotné stredisko bude poskytovať zdravotné služby potrebné pri nábore a každoročných preventívnych zdravotných prehliadkach zamestnancov. Praktický lekár v oblasti pracovného lekárstva bude poskytovať potrebné lekárske služby na splnenie príslušných požiadaviek, čo sa týka monitorovania zdravotného stavu zamestnancov. Všetky tieto služby podliehajú Služobnému poriadku úradníkov Európskej únie a ďalším platným pravidlám Európskej únie.
Služby
Súťažné konanie s rokovaním
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
22/03/2017 00:00
11/05/2017 16:00
12/05/2017 00:00
17/05/2017 16:00
17/05/2017 16:00
Nie je k dispozícii
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Stredisko lekárskej diagnostiky na vykonanie potrebných zdravotných testov a analýz v súvislosti s náborom a každoročnými preventívnymi zdravotnými prehliadkami zamestnancov. Nasledujúci zoznam úloh je len orientačný a nie je vyčerpávajúci. V rámci tejto časti sa môže zdravotné stredisko zaviazať, že bude zabezpečovať: — zdravotné prehliadky pred nástupom do zamestnania, — každoročné preventívne zdravotné prehliadky.
Časť 2 Zabezpečenie praktického lekára v oblasti pracovného lekárstva Nasledujúci zoznam úloh je len orientačný a nie je vyčerpávajúci. V rámci tejto časti sa môže praktický lekár v oblasti pracovného lekárstva zaviazať, že bude: — vydávať potvrdenia o vyhovujúcom zdravotnom stave v rámci zdravotných prehliadok pred nástupom do zamestnania, — vykonávať každoročné preventívne zdravotné prehliadky, — hodnotiť podmienky ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, — spĺňať špecifické požiadavky a potreby týkajúce sa očkovaní, — sa zúčastňovať vo výboroch na posudzovanie pracovného postihnutia, — poskytovať poradenstvo vo vzťahu k absenciám v dôsledku choroby a overovať takéto absencie.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2017/S 057-105057 Oznámenie o obstarávaní 22/03/2017 00:00