Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby monitorovania médií.
Obstarávateľ:
European Court of Auditors (ECA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
25/03/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
15/05/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
AO 611.
Služby monitorovania médií.
Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je obstarať služby monitorovania médií a spravodajstva v oblasti mediálneho pokrytia v súvislosti s Európskym dvorom audítorov. Dodávateľ bude mať za úlohu monitorovať tlač (celoštátnu/regionálnu), online (internetové) médiá a sociálne médiá s cieľom poskytnúť včasný a aktuálny súhrn denných informácií vo forme prehľadu tlače o spôsobe, ako sa v spravodajstve v médiách pristupuje k témam, ktoré sú relevantné pre Európsky dvor audítorov (vrátane predsedu a jednotlivých členov) a EÚ, a štvrťročnú kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu tlače.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
25/03/2017 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
15/05/2017 23:59
22/05/2017 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2017/S 060-111271 Oznámenie o obstarávaní 25/03/2017 00:00