Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Pilotný projekt poskytujúci podporu ženám s problémami s alkoholom s cieľom zníž...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Dátum zverejnenia v TED-e:
24/05/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
26/06/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
SANTE/2016/C4/075.
Pilotný projekt poskytujúci podporu ženám s problémami s alkoholom s cieľom znížiť riziká, najmä počas gravidity.
V rámci tejto zákazky sa preskúmajú iniciatívy, dobré a osvedčené postupy na zníženie rozsahu škôd súvisiacich s požívaním alkoholu u žien v reprodukčnom veku, najmä u gravidných žien, a to aj zo znevýhodneného prostredia, zahŕňajúc aj existujúce súvisiace metodiky odbornej prípravy. Následne sa vypracujú, otestujú a vyhodnotia usmernenia a balík odbornej prípravy pre zdravotníckych a sociálnych pracovníkov s cieľom podporovať zníženie rozsahu škôd súvisiacich s požívaním alkoholu u žien v reprodukčnom veku, najmä u gravidných žien, a to aj zo znevýhodneného prostredia. Touto zákazkou sa má zlepšiť prístup k prevencii zo strany žien v reprodukčnom veku, najmä gravidných žien, ako aj žien nachádzajúcich sa v zraniteľnej situácii, ktoré sú vystavené riziku alebo majú problémy súvisiace s alkoholom. V konečnom dôsledku bude prispievať k znižovaniu počtu detí vystavených alkoholu v maternici a osôb trpiacich fetálnym alkoholovým syndrómom (FAS), fetálnymi poruchami alkoholového spektra (FASD) alebo poruchami neurologického vývoja v dôsledku vystavenia alkoholu (ND-AE).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
24/05/2017 00:00
26/06/2017 17:00
03/07/2017 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 099-195207
Oznámenie o obstarávaní
24/05/2017 00:00