Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o klimatických prínosoch nahrádzania materiálu prostredníctvom výrobkov z...
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
02/05/2013
Lehota na predkladanie ponúk:
14/06/2013
Stav:
Uzavreté
Informácie
CLIMA.A.2/ETU/ 2013/0009.
Štúdia o klimatických prínosoch nahrádzania materiálu prostredníctvom výrobkov z lesnej biomasy a vyťaženého dreva: perspektíva do roka 2030.
Všeobecným cieľom tejto štúdie je poskytnúť spoľahlivé údaje a analýzu o potenciáli celkového zmiernenia klimatických zmien, súvisiaceho s výrobkami z vyťaženého dreva (HWP). Časový rámec štúdie bude pokrývať obdobie od roku 1960 do roku 2030 s cieľom informovať budúce politiky EÚ a členských štátov, súvisiace so zmiernením klimatických zmien v príslušných činnostiach. Taktiež bude riešiť celý rad podcieľov ako napr.: identifikovanie ďalších výskumných potrieb; skúmanie dopytu a dodávky druhov biomasy (tvrdé drevo, mäkké drevo atď.); pochopenie uhlíkových tokov spojených s výrobkami z vyťaženého dreva; vytvorenie jasnej metodiky na hodnotenie kaskádových životných cyklov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
02/05/2013 00:00
Nie je k dispozícii
14/06/2013 16:00
28/06/2013 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2013/S 085-143162
Oznámenie o obstarávaní
02/05/2013 00:00