Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Technické sekretariáty pre skupinu notifikovaných orgánov podľa týchto smerníc: ...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Dátum zverejnenia v TED-e:
29/04/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
06/06/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
608/PP/GRO/IMA/17/1135/9564.
Technické sekretariáty pre skupinu notifikovaných orgánov podľa týchto smerníc: ATEX, smernica o strojových zariadeniach, smernica o elektromagnetickej kompatibilite, smernica o výťahoch, smernica o tlakových zariadeniach/o...
Časť 1: ATEX: technický sekretariát pre skupinu notifikovaných orgánov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/34/EÚ z 26.2.2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére. Časť 2: Strojové zariadenia: technický sekretariát pre skupinu notifikovaných orgánov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17.5.2006 o strojových zariadeniach, zmenenej smernicou 95/16/ES. Časť 3: elektromagnetická kompatibilita: technický sekretariát pre skupinu notifikovaných orgánov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ. Časť 4: Výťahy: technický sekretariát pre skupinu notifikovaných orgánov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/33/EÚ z 26.2.2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výťahov a bezpečnostných komponentov do výťahov. Časť 5: tlakové zariadenia: technický sekretariát pre skupinu notifikovaných orgánov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/68/EÚ a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/29/EÚ z 26.2.2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia jednoduchých tlakových nádob na trhu. Časť 6: plynové zariadenia: technický sekretariát pre skupinu notifikovaných orgánov stanovených podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/142/ES z 30.11.2009 týkajúcej sa spotrebičov spaľujúcich plynné palivá a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/426 z 9.3.2016 o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá a o zrušení smernice 2009/142/ES.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
Verejná zákazka
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2315
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
29/04/2017 00:00
06/06/2017 16:00
08/06/2017 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Potenciálne výbušná atmosféra (ATEX) – smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/34/EÚ
Cieľom tejto výzvy na súťaž je určiť technický sekretariát pre skupinu notifikovaných orgánov stanovených podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/34/EÚ z 26.2.2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére.
Časť 2
Smernica o strojových zariadeniach (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES)
Cieľom tejto výzvy na súťaž je určiť technický sekretariát pre skupinu notifikovaných orgánov stanovených podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17.5.2006 o strojových zariadeniach, zmenenej smernicou 95/16/ES.
Časť 3
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ
Cieľom tejto výzvy na súťaž je určiť technický sekretariát pre skupinu notifikovaných orgánov stanovených podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ z 26.2.2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu.
Časť 4
Smernica o výťahoch (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/33/EÚ)
Cieľom tejto výzvy na súťaž je určiť technický sekretariát pre skupinu notifikovaných orgánov stanovených podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/33/EÚ z 26.2.2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výťahov a bezpečnostných komponentov do výťahov.
Časť 5
Smernica o tlakových zariadeniach (PED) – smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/68/EÚ, a smernica o jednoduchých tlakových nádobách – smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/29/EÚ
Cieľom tejto výzvy na súťaž je určiť technický sekretariát pre skupinu orgánov posudzovania zhody stanovených podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/68/EÚ a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/29/EÚ z 26.2.2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia jednoduchých tlakových nádob na trhu.
Časť 6
Smernica o plynových zariadeniach (GAD) (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/142/ES) a nariadenie o plynových zariadeniach (GAR) [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/426]
Cieľom tejto výzvy na súťaž je určiť technický sekretariát pre skupinu notifikovaných orgánov stanovených podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/142/ES z 30.11.2009 týkajúcej sa spotrebičov spaľujúcich plynné palivá. Ten istý technický sekretariát bude zároveň rovnakým spôsobom pomáhať koordinačnej skupine notifikovaných orgánov v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/426 z 9.3.2016 o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá a o zrušení smernice 2009/142/ES, pričom sa zaistí kontinuita spolupráce medzi notifikovanými orgánmi podľa nariadenia, ktorým sa úplne zruší smernica GAD k 21.4.2018.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 097-190781
Korigendum
20/05/2017 00:00
2017/S 084-162471
Oznámenie o obstarávaní
29/04/2017 00:00