Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o uplatňovaní ustanovení nariadenia TSM týkajúcich sa neutrality siete – ...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Dátum zverejnenia v TED-e:
08/09/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
11/10/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
2017/0011.
Štúdia o uplatňovaní ustanovení nariadenia TSM týkajúcich sa neutrality siete – SMART 2017/0011.
Všeobecným cieľom tejto štúdie je zhromaždiť potrebné faktické dôkazy a analýzu, aby bola Komisia schopná pripraviť revíznu správu požadovanú podľa článku 9 nariadenia. GR Európskej komisie pre komunikačné siete, obsah a technológie plánuje využívať výsledky štúdie s cieľom podávať Európskemu parlamentu a Rade správy o uplatňovaní článkov 3, 4, 5 a 6 nariadenia.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
08/09/2017 00:00
11/10/2017 23:59
25/10/2017 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 172-351645
Oznámenie o obstarávaní
08/09/2017 00:00