Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Začlenenie klimatických zmien do politiky rozvoja vidieka po roku 2013.
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
02/05/2013
Lehota na predkladanie ponúk:
14/06/2013
Stav:
Uzavreté
Informácie
CLIMA.A.2/SER/2013/0010.
Začlenenie klimatických zmien do politiky rozvoja vidieka po roku 2013.
Základným cieľom tejto štúdie je poskytnúť technickú pomoc a usmernenie pre riadiace orgány v členských štátoch, konkrétne:— súpis, zoznamy a podrobné charakteristiky nových a inovatívnych typov činností (regionálne diferencované činnosti na prispôsobenie sa klimatickým zmenám a ich zmiernenie):o s cieľom prispôsobiť sa opatreniam v oblasti rozvoja vidieka, konkrétne stanoviť priority a vytýčiť ciele v oblasti klimatických zmien,o a preukázať prínos z hľadiska priorít EÚ v oblasti „zeleného rastu“,— odporúčania a príklady týkajúce sa spôsobu riešenia klimatických zmien v rámci iných nástrojov rozvoja vidieka, ako je napr. nástroj Leader a opatrenie z hľadiska spolupráce (článok 36 nariadenia),— príklady príslušných kombinácií opatrení pre každú z oblastí zamerania z hľadiska vlastností rozvoja vidieka Únie, ktoré súvisia s klimatickými zmenami,— kritériá na hodnotenie spôsobu merania príslušných kombinácií opatrení vzhľadom na ich klimatické účinky a prínos v rámci procesu zameraného na zelený rast, predovšetkým tvorba pracovných miest.Ďalším cieľom obstarávania je pomôcť Komisii pri šírení výsledkov štúdie prostredníctvom prípravy nástrojov aktívnej pomoci a podpory workshopu.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
02/05/2013 00:00
Nie je k dispozícii
14/06/2013 16:00
28/06/2013 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2013/S 085-143160
Oznámenie o obstarávaní
02/05/2013 00:00