Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Technická pomoc pri realizácii správy o energii z obnoviteľných zdrojov na rok 2...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dátum zverejnenia v TED-e:
23/05/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
30/06/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENER/C1/2016-507.
Technická pomoc pri realizácii správy o energii z obnoviteľných zdrojov na rok 2018.
Cieľom zákazky je poskytnúť technickú pomoc pri príprave správy o energii z obnoviteľných zdrojov na rok 2018 v Európe. Táto pomoc bude zahŕňať: — zber dát, analýzu a hodnotenie pokroku v oblasti zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov a podporu vnútroštátnych opatrení, ako je zavádzanie, v 28 členských štátoch EÚ na základe správ o pokroku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov v členských štátoch, ktoré sa predložia v roku 2017, ďalších správ a štúdií a vlastného výskumu, — zber dát o trhu EÚ s biopalivom, biomasou a bioplynom a o vplyvoch spotreby biopalív, biomasy a bioplynu v EÚ.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
23/05/2017 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
30/06/2017 17:00
07/07/2017 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2017/S 098-192936 Oznámenie o obstarávaní 23/05/2017 00:00