Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Usmernenia k učebným osnovám v oblasti kľúčových podporných technológií (key ena...
Obstarávateľ:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Dátum zverejnenia v TED-e:
11/04/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
03/07/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASME/COSME/2017/004.
Usmernenia k učebným osnovám v oblasti kľúčových podporných technológií (key enabling technologies, KET) a moderných výrobných technológií (advanced manufacturing technologies, AMT).
EASME plánuje obstarať služby v oblasti rozvoja, propagácie a realizácie usmernení k európskym učebným osnovám (s návrhmi pre príslušné značky kvality) v oblasti kľúčových podporných technológií (KET) so zvláštnym dôrazom na moderné výrobné technológie (AMT). Cieľom je prispievať k zvyšovaniu kvality a primeranosti existujúcich učebných osnov a podporovať lepšiu spoluprácu medzi priemyselnými organizáciami a organizáciami vzdelávania a odbornej prípravy.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
11/04/2017 00:00
03/07/2017 23:59
10/07/2017 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 071-133854
Oznámenie o obstarávaní
11/04/2017 00:00