Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Preventívna údržba, oprava a úprava inštalácií na čistenie fasády na budovách Ju...
Obstarávateľ:
Council of the European Union
Dátum zverejnenia v TED-e:
04/04/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
29/05/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
UCA 17/010.
Preventívna údržba, oprava a úprava inštalácií na čistenie fasády na budovách Justus Lipsius a LEX.
Uzatvorenie rámcovej zmluvy, s trvaním 4 rokov + 1 obdobie 1 roka, na preventívnu a opravnú údržbu, ako aj úpravu systémov na čistenie fasády na 2 budovách Generálneho sekretariátu Rady Európskej únie: — budova Justus Lipsius Generálneho sekretariátu Rady Európskej únie – rue de la Loi 175, 1040 Brusel, — budova LEX Generálneho sekretariátu Rady Európskej únie – rue de la Loi 145, 1040 Brusel.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Cena
Míľniky
04/04/2017 00:00
29/05/2017 16:00
31/05/2017 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 084-162467
Korigendum
29/04/2017 00:00
2017/S 066-123542
Oznámenie o obstarávaní
04/04/2017 00:00