Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Podpora pre vypracovanie nových a zdokonalenie existujúcich spôsobov merania, vý...
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
08/04/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
24/05/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
CLIMA.C.2/SER/2017/0003.
Podpora pre vypracovanie nových a zdokonalenie existujúcich spôsobov merania, výkazníctva a overovania na základe Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC).
Cieľom zákazky je poskytnúť potrebné technické podklady a odborné znalosti pre útvary Komisie, a umožniť im tak zmysluplne prispieť k realizácii súčasných procesov podávania správ, preskúmania a multilaterálnych procesov na základe Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (najmä medzinárodného hodnotenia a preskúmania a medzinárodnej konzultácie a analýzy). V rámci zákazky by sa mali tiež poskytnúť potrebné technické podklady a odborné znalosti pre útvary Komisie, ktoré im umožnia zmysluplne prispieť k rozvoju transparentného rámca v zmysle Parížskej dohody.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
08/04/2017 00:00
24/05/2017 16:00
07/06/2017 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 070-131578
Oznámenie o obstarávaní
08/04/2017 00:00