Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Integrované komunikačné služby na zvýšenie informovanosti v EÚ o hodnote duševné...
Obstarávateľ:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
15/04/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
12/06/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
AO/004/17.
Integrované komunikačné služby na zvýšenie informovanosti v EÚ o hodnote duševného vlastníctva a škodách porušenia práv duševného vlastníctva (2 časti).
Cieľom tejto výzvy je poskytnúť EUIPO a najmä Európskemu stredisku pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva pomocou rámcovej zmluvy na navrhnutie, realizáciu a sledovanie informačných a komunikačných kampaní s cieľom: — zlepšiť pochopenie hodnoty duševného vlastníctva vrátane práv priemyselného vlastníctva (ochranné známky, vzory, patenty, zemepisné označenia, právo k odrodám rastlín), autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom, — zlepšiť informovanosť a pochopenie rozsahu a vplyvu porušovania práv duševného vlastníctva, — prekonať priepasti, čo sa týka znalostí/informovanosti medzi cieľovými skupinami o týchto otázkach, a nakoniec z dlhodobého hľadiska zmeniť správanie, pokiaľ ide o falšovanie a pirátstvo.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
Rámcová dohoda
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
15/04/2017 00:00
12/06/2017 13:00
15/06/2017 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Mediálne vzťahy a mediálne kampane Táto časť sa týka podpory mediálnych vzťahov, monitorovania a merania vplyvu, nákupu médií a reklamy. Médiá, ktorých sa týka táto časť, predstavujú tradičné médiá (audiovizuálne, online, všeobecná a odborná tlač) a podobné sociálne médiá. Zahŕňa návrh, realizáciu, koordináciu a hodnotenie/meranie činností médií a dosiahnutého pokrytia.
Časť 2 Vzťahy s verejnosťou a komunikačné kampane Táto časť sa týka dizajnu a umeleckého diela, prípravy a editácie, audiovizuálnej a grafickej produkcie a PR činností, elektronickej komunikácie, marketingu v súvislosti s kampaňami.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2017/S 088-171163 Korigendum 06/05/2017 00:00
2017/S 075-144228 Oznámenie o obstarávaní 15/04/2017 00:00