Údaje o výzve na predloženie ponúk

Information regarding the tender opening sessions has been published in the Document Library, in the file entitled 'information on opening.
Názov:
Rámcová zmluva na vykonávanie vonkajšej pomoci na rok 2018 (FWC SIEA 2018).
Obstarávateľ:
European Commission, DG for International Partnerships (INTPA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
07/07/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
10/10/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
EuropeAid/138778/DH/SER/Multi.
Rámcová zmluva na vykonávanie vonkajšej pomoci na rok 2018 (FWC SIEA 2018).
Viacnásobná rámcová zmluva (RZ) s obnovením súťaže na úrovni každého poverenia. V rámci RZ sa budú poskytovať služby v prospech tretích krajín prijímajúcich vonkajšiu pomoc EÚ. Rámcové zmluvy sa uzatvoria s viacerými úspešnými uchádzačmi na každú časť, na pôvodné obdobie 2 rokov s možnosťou predĺženia maximálne na ďalšie 2 roky. Zahrnuté technické oblasti sa týkajú častí opísaných v súťažných podkladoch.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
07/07/2017 00:00
10/10/2017 16:00
12/10/2017 14:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Trvalo udržateľné riadenie prírodných zdrojov a odolnosť
Pozri súťažné podklady dostupné cez odkaz v oddiele I.3.
Časť 2
Infraštruktúra, trvalo udržateľný rast a pracovné miesta
Pozri súťažné podklady dostupné cez odkaz v oddiele I.3.
Časť 3
Ľudské práva, demokracia a mier
Pozri súťažné podklady dostupné cez odkaz v oddiele I.3.
Časť 4
Ľudský rozvoj a bezpečnostná sieť
Pozri súťažné podklady dostupné cez odkaz v oddiele I.3.
Časť 5
Rozpočtová podpora
Pozri súťažné podklady dostupné cez odkaz v oddiele I.3.
Časť 6
Inovatívne financovanie rozvoja
Pozri súťažné podklady dostupné cez odkaz v oddiele I.3.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 188-384356
Korigendum
30/09/2017 00:00
2017/S 180-367824
Korigendum
20/09/2017 00:00
2017/S 151-311944
Korigendum
09/08/2017 00:00
2017/S 146-300830
Korigendum
02/08/2017 00:00
2017/S 128-260026
Oznámenie o obstarávaní
07/07/2017 00:00