Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Koncepcia pre sektorovú spoluprácu týkajúcu sa zručností v oblasti cestovného ru...
Obstarávateľ:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/04/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
12/06/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASME/COSME/2017/008.
Koncepcia pre sektorovú spoluprácu týkajúcu sa zručností v oblasti cestovného ruchu: posilnenie imidžu kariér v sektore cestovného ruchu.
EASME si želá uzavrieť zmluvu na poskytnutie služieb zameraných na oživenie zamestnanosti a zamestnateľnosti v sektore cestovného ruchu, odstránenie nesúladu medzi ponukou práce a dopytom po práci na trhu práce v oblasti cestovného ruchu a podporu kvalitných pracovných miest v oblasti cestovného ruchu. Konkrétne ciele tejto výzvy na súťaž sú: — uľahčiť aktualizáciu zručností, — zlepšiť zviditeľnenie a zvýšiť využívanie súčasných nástrojov a iniciatív, — zlepšiť imidž kariér v oblasti cestovného ruchu, — pomôcť uchádzačom o prácu v pochopení pozitívnych aspektov kariér v oblasti cestovného ruchu, — pomôcť podnikateľom v sektore cestovného ruchu pri posilnení pozitívnych aspektov kariér v oblasti cestovného ruchu a prilákaní nových a vhodných talentov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
20/04/2017 00:00
12/06/2017 23:59
19/06/2017 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2017/S 077-148128 Oznámenie o obstarávaní 20/04/2017 00:00