Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Opatrenia v záujme udržiavania prípravnej akcie BEST na podporu zachovania a trv...
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
14/05/2013
Lehota na predkladanie ponúk:
02/09/2013
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
ENV.B.2/SER/2013/0020.
Opatrenia v záujme udržiavania prípravnej akcie BEST na podporu zachovania a trvalo udržateľného využívania biodiverzity a ekosystémových služieb v najvzdialenejších regiónoch EÚ a v zámorských krajinách a územiach (2...
V rámci zákazky sa plánuje zriadenie štruktúry/platformy, ktorá by mala umožniť a uľahčiť šírenie informácií o finančných prostriedkoch dostupných z rôznych zdrojov (od ES, ako aj členských štátov a iných prípadných partnerov – od medzinárodných finančných inštitúcií cez mimovládne organizácie až po podniky) pre projekty zamerané na zachovanie a trvalo udržateľné využívanie biodiverzity a ekosystémových služieb v najvzdialenejších regiónoch EÚ a v zámorských krajinách a územiach. Táto štruktúra/platforma sprístupní informácie medzi poskytovateľmi financií a prípadnými vykonávateľmi projektu a bude tiež prispievať k rozvoju požadovaných podporných mechanizmov vrátane regionálnych ekosystémových profilov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
14/05/2013 00:00
Nie je k dispozícii
02/09/2013 16:00
16/09/2013 10:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Zriadenie a podpora interaktívnej platformy
Časť 1 – zriadenie a podpora interaktívnej platformy sa týka nasledujúcich úloh: zostavenie pracovného tímu BEST, podporovaného regionálnymi centrami znalostí, vývoj a správa interaktívnej webovej stránky, zriadenie riadiaceho výboru a organizovanie polročných stretnutí riadiaceho výboru, umožnenie a uľahčenie šírenia informácií o dostupnosti finančných prostriedkov, podpora financovania a aktívnej pomoci a vypracovanie stratégií BEST v úzkej spolupráci s prebiehajúcimi činnosťami, miestnymi a regionálnymi samosprávami a komunitami a občianskou spoločnosťou.
Časť 2
Rozvoj regionálnych ekosystémových profilov
Časť 2 – rozvoj regionálnych ekosystémových profilov zahŕňa súpis existujúcich ekosystémových profilov na miestnej alebo regionálnej úrovni v najvzdialenejších regiónoch EÚ a zámorských krajinách a územiach a prebiehajúcu prácu týkajúcu sa regionálnych ekosystémových profilov s cieľom vyhnúť sa duplicite práce a umožniť synergiu s príslušnými prebiehajúcimi činnosťami, stanovenie regionálnych ekosystémových profilov s pomocou miestnych aktérov s podporou regionálnych centier znalostí, ktoré majú byť zriadené v rámci časti 1, a v úzkej spolupráci s existujúcou a prebiehajúcou prácou.Stanovenie regionálnych ekosystémových profilov musí byť účinne koordinované na zabezpečenie celkovej kvality a umožnenie vzájomného učenia sa a výmeny osvedčených postupov. Pre ponuky, ktoré sa vzťahujú na obidve časti, teda časť 1 aj časť 2, bude túto koordináciu vykonávať tím BEST, ktorý bude zostavený v rámci časti 1.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2013/S 092-155802
Oznámenie o obstarávaní
14/05/2013 00:00