Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Podpora rozvoja špecializovaných zručností: veľké dáta, internet vecí a kybernet...
Obstarávateľ:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Dátum zverejnenia v TED-e:
19/04/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
10/07/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASME/COSME/2017/007.
Podpora rozvoja špecializovaných zručností: veľké dáta, internet vecí a kybernetická bezpečnosť pre MSP.
EASME plánuje uzavrieť zmluvu na poskytovanie služieb v súvislosti s výskumom, identifikáciou, návrhom, testovaním a validáciou osobitných opatrení na podporu rozvoja špecializovaných zručností v súvislosti s veľkými dátami, internetom vecí a kybernetickou bezpečnosťou pre MSP v Európe. Zmluva na poskytovanie služieb sa bude realizovať vzhľadom na podporu cieľov vymedzených v programe v oblasti nových zručností, najmä v koncepcii pre sektorovú spoluprácu v oblasti zručností. Osobitná pozornosť sa bude venovať budovaniu synergií s činnosťami vyplývajúcimi z koalície pre digitálne zručnosti a pracovné miesta a zabráneniu zdvojeniu úsilia. Práca by mala byť založená na dopytovom, pragmatickom a na výsledky orientovanom prístupe s cieľom navrhnúť konkrétne opatrenia a riešenia vrátane vytvorenia súboru nástrojov, ktorého cieľom je poskytnutie príslušných prispôsobených riešení pre MSP. Výsledky tohto poverenia by mali prispieť k posilneniu prispôsobivosti pracovnej sily MSP a kapacity pre krátkodobý až strednodobý horizont.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
19/04/2017 00:00
05/07/2017 23:59
Nie je k dispozícii
10/07/2017 23:59
18/07/2017 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2017/S 076-146540 Oznámenie o obstarávaní 19/04/2017 00:00