Údaje o výzve na predloženie ponúk

Due to the phase-out of Java Browser Plugin technology on the most recent internet browsers you might encounter issues while submitting a tender with e-Submission as your local IT environment might not allow you to complete the workflow. The e-Submission team is working to solve permanently the problems. It is of high importance to TEST if e-Submission works in your IT environment and to submit your tender at least ONE DAY BEFORE THE DEADLINE in order to avoid the risk of submitting it late.
Názov:
Preskúmanie strategického výskumného programu v oblasti leteckých systémov CapTe...
Obstarávateľ:
European Defence Agency (EDA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
12/05/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
29/06/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
17.CAT.OP.077.
Preskúmanie strategického výskumného programu v oblasti leteckých systémov CapTech.
Od dodávateľa sa očakáva vykonať nasledujúce úlohy v leteckej oblasti: Aktualizácia strategického výskumného programu v oblasti leteckých systémov: — vykonanie technologického prieskumu, — určenie existujúcich a budúcich technologických nedostatkov, — určenie prioritných technologických oblastí pre ďalší rozvoj spoločných činností, — odporúčania pre predvídanie a stratégiu na riešenie zistených nedostatkov a priorít, — odporúčania pre pracovný program.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
12/05/2017 00:00
29/06/2017 17:00
03/07/2017 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 091-179400
Oznámenie o obstarávaní
12/05/2017 00:00