Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Data4Safety – platforma veľkých dát.
Obstarávateľ:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
29/04/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
12/06/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASA.2017.HVP.05.
Data4Safety – platforma veľkých dát.
Data4Safety bude zlučovať veľmi veľký a rastúci počet dátových zdrojov dostupných v systéme európskeho letectva a zabezpečovať nevyhnutné množstvo údajov. Dlhodobým cieľom je významne zvýšiť analytické spôsobilosti vďaka spoločnému využívaniu veľkého množstva údajov a používaniu najmodernejších informačných a komunikačných technológií v oblasti veľkých dát a hĺbkovej analýzy údajov. Prostredníctvom vypísania tejto výzvy na predloženie ponúk hľadá agentúra vhodného poskytovateľa IT infraštruktúry – organizáciu zaoberajúcu sa spracovaním a ochranou údajov tretích strán, ktorá bude zodpovedať za zabezpečenie technickej infraštruktúry a odborných poznatkov, čo sa týka zberu, ukladania, ochrany a spracovania údajov pre program Data4Safety. Hlavné fázy zákazky sú: architektúra hardvéru a softvéru, vybudovanie a prevádzka.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
29/04/2017 00:00
12/06/2017 17:00
19/06/2017 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 084-162439
Oznámenie o obstarávaní
29/04/2017 00:00