Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Priestorovo štruktúrovaný podporný nástroj v oblasti rozhodovania v súvislosti s...
Obstarávateľ:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Dátum zverejnenia v TED-e:
06/05/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
19/06/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASME/EMFF/2017/010.
Priestorovo štruktúrovaný podporný nástroj v oblasti rozhodovania v súvislosti so zmiešaným rybolovom.
Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME) plánuje uzavrieť zmluvu o poskytovaní služieb s hlavným cieľom vyvíjať podporný nástroj v oblasti rozhodovania (vedecký model), ktorým sa bude integrovať udržateľnosť zmiešaného rybolovu (t. j. technické interakcie plavidiel s cieľovými/necieľovými druhmi rýb) do hospodárskeho a pokiaľ možno sociálneho rozmeru rybolovu v Írskom mori (divízia ICES VIIa) a v moriach západného Škótska (divízia ICES VIa a VIb). Kľúčovým aspektom jej návrhu bude zapojenie zainteresovaných strán do vývoja podporného nástroja v oblasti rozhodovania a návrh scenárov riadenia testov. V rámci jeho použitia má nástroj pomáhať pri vypracovaní viacročných plánov pomocou poskytnutia prostriedkov na skúmanie a zlepšovanie možností riadenia. Podporný nástroj v oblasti rozhodovania v rámci tejto štúdie buď má byť založený na podpornom nástroji v oblasti rozhodovania a výsledkoch v rámci predošlého projektu, alebo môže byť vyvíjaný s poskytnutím podobného typu analýzy a výsledkov. Poskytované služby sú podrobnejšie uvedené v súťažných podkladoch (oddiel 1.4).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
06/05/2017 00:00
14/06/2017 23:59
Nie je k dispozícii
19/06/2017 23:59
27/06/2017 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2017/S 088-171165 Oznámenie o obstarávaní 06/05/2017 00:00