Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Zdravotné kontroly.
Obstarávateľ:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics inLuxembourg (OIL)
Dátum zverejnenia v TED-e:
04/05/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
12/06/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
OIL.06/PO/2017/024.
Zdravotné kontroly.
Cieľom tejto zákazky je vykonávať zdravotné kontroly a hygienické audity v budovách, ktoré sa používajú alebo budú používať, v rámci zodpovednosti Úradu pre infraštruktúru a logistiku v Luxemburgu v Luxemburskom veľkovojvodstve. Táto zákazka pozostáva zo 4 častí: — časť 1: kontrola kvality potravín z hľadiska zdravia, — časť 2: kontrola kvality vody z hľadiska zdravia, — časť 3: kontrola v súvislosti s hygienou priestorov a zariadenia (povrchov), kontrola kvality okolitého vzduchu v stravovacích službách a zdravotnej kvality piesku, — časť 4: hygienické audity.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
04/05/2017 00:00
12/06/2017 16:30
15/06/2017 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Zdravotné kontroly – kontrola potravín z hľadiska zdravia Položka I: kontrola kvality potravín potravín z hľadiska zdravia na základe stanoveného programu kontrol. Položka II: všetky dodatočné kontroly, ktoré sa majú vykonať. Položka III: technická pomoc, ktorá sa má poskytnúť inštitúciám: telefonická pomoc (III.1), pomoc vyžadujúca prítomnosť na pracovisku (III.2), iné súvisiace služby (III.3).
Časť 2 Zdravotné kontroly – kontrola kvality vody z hľadiska zdravia Položka I: kontrola kvality vody z hľadiska zdravia na základe stanoveného programu kontrol. Položka II: všetky dodatočné kontroly, ktoré sa majú vykonať. Položka III: technická pomoc, ktorá sa má poskytnúť inštitúciám: telefonická pomoc (III.1), pomoc vyžadujúca prítomnosť na pracovisku (III.2), iné súvisiace služby (III.3).
Časť 3 Zdravotné kontroly – kontrola v súvislosti s hygienou priestorov a zariadenia (povrchov), kontrola kvality okolitého vzduchu v stravovacích službách a zdravotnej kvality piesku. Položka I: kontrola na základe stanoveného programu kontrol v súvislosti s hygienou priestorov a zariadenia (povrchov), kontrola kvality okolitého vzduchu v stravovacích službách a zdravotnej kvality piesku. Položka II: všetky dodatočné kontroly, ktoré sa majú vykonať. Položka III: technická pomoc, ktorá sa má poskytnúť inštitúciám: telefonická pomoc (III.1), pomoc vyžadujúca prítomnosť na pracovisku (III.2), iné súvisiace služby (III.3).
Časť 4 Hygienické audity Overenie zavedenia hygienického plánu v stravovacích službách, vypracovanie audítorských správ spolu s odporúčaniami a akčnými plánmi; monitorovanie akčných plánov a zistení z predchádzajúcich auditov.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2017/S 086-167188 Oznámenie o obstarávaní 04/05/2017 00:00