Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Prevádzka helpdesku EÚ na podporu a propagáciu schémy pre environmentálne manažé...
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
15/05/2013
Lehota na predkladanie ponúk:
26/06/2013
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
ENV.C.1/SER/2013/0022.
Prevádzka helpdesku EÚ na podporu a propagáciu schémy pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS).
Oddelenie „Udržateľná výroba a spotreba“ Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie sa zameriava na zabezpečenie uskutočňovania trvalo udržateľných politík a dobrovoľných prístupov k priemyslu, ako aj rozvoj a podporu integrácie požiadaviek týkajúcich sa životného prostredia do priemyslu a vnútorného trhu. 1 z dobrovoľných nástrojov, ktorý oddelenie úspešne uskutočňovalo už takmer 20 rokov, je schéma pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS). EMAS je riadiacim nástrojom pre spoločnosti a iné organizácie na hodnotenie, podávanie správ a zlepšovanie ich environmentálneho pôsobenia. Schéma je dostupná pre účasť spoločností od r. 1995 a pôvodne sa obmedzovala na spoločnosti priemyselných odvetví. EMAS je však od roku 2001 dostupná pre všetky hospodárske odvetvia vrátane verejných a súkromných služieb. Od roku 2009 sa EMAS vyvinula ako environmentálny nástroj, ktorý je uplatniteľný po celom svete.Cieľom zmluvy na poskytnutie služieb „helpdesku“ EMAS je vykonávať prácu na podporu implementácie a propagácie schémy EMAS. Nástroj EMAS používa v súčasnosti približne 4 500 organizácií s viac ako 12 000 pracoviskami v Európe a vo svete na dobrovoľné neustále zlepšovanie ich environmentálneho pôsobenia. Organizácie, ktoré spĺňajú všetky požiadavky opísané v nariadení EMAS (ES č. 1221/2009) a využívajú nezávislého overovateľa EMAS na overovanie vhodnej realizácie, sa môžu zaregistrovať v systéme EMAS. Pomocné služby EMAS opísané v tejto zmluve sú nápomocné nie len na náležité uplatňovanie schémy EMAS, ale zameriavajú sa na propagáciu schémy mimo spoločenstva EMAS s cieľom udržiavať a pokiaľ možno zvýšiť počet registrácií EMAS. Konečným cieľom je zvýšiť príspevok schémy k zlepšenej kvalite životného prostredia v Európe.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
15/05/2013 00:00
Nie je k dispozícii
26/06/2013 16:00
10/07/2013 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2013/S 093-157533
Oznámenie o obstarávaní
15/05/2013 00:00