Údaje o výzve na predloženie ponúk

Following the new release of the eSubmission application the instructions for eSubmission have been updated in the following sections of the procurement documents: o Annex to the Invitation to tender on e-Submission application o Section 4 of the Tender Specifications o Annex 6.7 to the Tender Specifications.
Názov:
Technický sekretariát pre skupinu notifikovaných orgánov na základe nariadenia o...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Dátum zverejnenia v TED-e:
13/06/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
04/09/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
610/PP/GRO/IMA/17/1135/9698.
Technický sekretariát pre skupinu notifikovaných orgánov na základe nariadenia o stavebných výrobkoch [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011].
Technický sekretariát skupiny notifikovaných orgánov v rámci nariadenia o stavebných výrobkoch (CPR) pracuje v úzkej spolupráci so službami Komisie s predsedom skupiny notifikovaných orgánov (GNB) pre nariadenie o stavebných výrobkoch (CPR) a ak je to náležité, s administratívnym tajomníkom notifikovaných orgánov schváleným na základe akejkoľvek smernice o novom prístupe. Jeho úlohou je hlavne poskytnúť pomoc predsedovi skupiny notifikovaných orgánov pri jeho úlohách, pripraviť stretnutia poradenskej skupiny, podieľať sa na vypracovaní technických pracovných dokumentov a pripraviť závery a zápisnice zo stretnutí.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri špecifikácie obstarávania.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
13/06/2017 00:00
04/09/2017 16:00
06/09/2017 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 111-222628
Oznámenie o obstarávaní
13/06/2017 00:00