Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytnutie kancelárskeho nábytku pre Európsky podporný úrad pre azyl.
Obstarávateľ:
European Asylum Support Office (EASO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
21/04/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
02/06/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASO/2016/464.
Poskytnutie kancelárskeho nábytku pre Európsky podporný úrad pre azyl.
EASO plánuje uzatvoriť jedinú rámcovú zmluvu na dodávku tovarov s cieľom zaobstarať nábytok. Rámcová zmluva na dodávku tovaru bude rozdelená na 3 časti: časť 1 – poskytnutie kancelárskeho nábytku na Malte, časť 2 – poskytnutie kancelárskeho nábytku v Grécku, časť 3 – poskytnutie kancelárskeho nábytku v Taliansku a podľa možnosti na iných miestach, na ktorých môže EASO zriadiť hotspoty, centrá a kancelárie.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
21/04/2017 00:00
02/06/2017 23:59
09/06/2017 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Poskytnutie kancelárskeho nábytku pre Európsky podporný úrad pre azyl, časť 1, Malta
Verejná výzva na súťaž na poskytnutie kancelárskeho nábytku pre Európsky podporný úrad pre azyl, časť 1, Malta.
Časť 2
Poskytnutie kancelárskeho nábytku pre Európsky podporný úrad pre azyl v Grécku, časť 2
Verejná výzva na súťaž na poskytnutie kancelárskeho nábytku pre Európsky podporný úrad pre azyl v Grécku, časť 2.
Časť 3
Poskytnutie kancelárskeho nábytku pre Európsky podporný úrad pre azyl v Taliansku, časť 3
Verejná výzva na súťaž na poskytnutie kancelárskeho nábytku pre Európsky podporný úrad pre azyl v Taliansku, časť 3.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 078-150077
Oznámenie o obstarávaní
21/04/2017 00:00