Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Lekárske a iné služby pre súčasných a budúcich zamestnancov Európskej agentúry p...
Obstarávateľ:
European Medicines Agency (EMA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
22/04/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
30/05/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
EMA/2017/02/FI.
Lekárske a iné služby pre súčasných a budúcich zamestnancov Európskej agentúry pre lieky (EMA) a Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA).
Poskytovanie lekárskych a ďalších služieb pre súčasných a budúcich zamestnancov EMA a EBA v súlade so služobným poriadkom. Služby zahŕňajú lekárske vyšetrenia pred vstupom do práce, ročné prehliadky, preskúmanie ochrany zdravia na pracovisku, poradenstvo/psychologické/psychiatrické vyšetrenia, riadenie a spracovanie potvrdení od lekára o práceneschopnosti, posúdenie pre nastúp do práceneschopnosti v zahraničí a odôvodnenie mimoriadnej dovolenky z dôvodu choroby člena rodiny, prípady invalidity, politiky v oblasti dobrých životných podmienok a zdravia a bezpečnosti a sezónne chrípkové očkovania. Ďalšie služby zahŕňajú hodnotenia zobrazovacích jednotiek (DSE), lekárske poradenstvo pre obchodné cesty, podporu obchodnej kontinuity, dodávku a skladovanie liekov na účely pandémie chrípky, transfery lekárskych zoznamov, odbornú prípravu zamestnancov EMA a EBA v oblasti záležitostí týkajúcich sa predmetu zákazky a všetky ďalšie služby relevantné pre predmet zákazky.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
22/04/2017 00:00
30/05/2017 12:00
01/06/2017 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2017/S 079-151720 Oznámenie o obstarávaní 22/04/2017 00:00