Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Uplatňovanie systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS): analýza národných r...
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
21/04/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
08/06/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
CLIMA.C.2/SER/2017/0005.
Uplatňovanie systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS): analýza národných reakcií na článok 21 smernice EU ETS.
Podpora pre GR pre oblasť klímy pri zachovávaní účinného uplatňovania článku 21 smernice EU ETS. Požaduje sa osobitné zameranie na preskúmanie národných správ podľa článku 21, ktoré každoročne predkladá 28 členských štátov EÚ, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko o ich uplatňovaní požiadaviek smernice. Táto služba by mala pokrývať národné správy predložené v roku 2017 a 2018. Hlavným výstupom bude každý rok podrobný technický prehľad národných správ. V rámci služby sa bude tiež poskytovať dodatočná kontrola kvality predložených národných správ a odporúčanie potrebných zlepšení.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
21/04/2017 00:00
08/06/2017 16:00
20/06/2017 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 078-150092 Oznámenie o obstarávaní 21/04/2017 00:00