Údaje o výzve na predloženie ponúk

Due to the phase-out of Java Browser Plugin technology on the most recent internet browsers you might encounter issues while submitting a tender with e-Submission as your local IT environment might not allow you to complete the workflow. The e-Submission team is working to solve permanently the problems. It is of high importance to TEST if e-Submission works in your IT environment and to submit your tender at least ONE DAY BEFORE THE DEADLINE in order to avoid the risk of submitting it late.
Názov:
Obstarávanie služieb na poskytnutie štúdie o “prevratných technológiách: z civil...
Obstarávateľ:
European Defence Agency (EDA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
04/05/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
08/06/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
17.ESI.OP.085.
Obstarávanie služieb na poskytnutie štúdie o “prevratných technológiách: z civilnej oblasti k obrane, aké nové spôsobilosti môže priniesť nanoelektronika a mikro elektromechanické systémy (micro electro-mechanical...
Cieľom tejto výzvy na súťaž je uzatvorenie zmluvy na poskytovanie priamych služieb v súvislosti s vykonaním štúdie, ktorá sa bude venovať prevratným technológiám v oblasti budúcich obranných aplikácií, podľa špecifikácií EDA.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
04/05/2017 00:00
08/06/2017 17:00
09/06/2017 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 086-167177
Oznámenie o obstarávaní
04/05/2017 00:00