Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Zdravotné poistenie a poistenie vysokých rizík pre personál misií SBOP, OZEÚ a p...
Obstarávateľ:
European Commission, Service for Foreign Policy Instruments (FPI)
Dátum zverejnenia v TED-e:
10/05/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
30/06/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
HHRI-2017
Zdravotné poistenie a poistenie vysokých rizík pre personál misií SBOP, OZEÚ a prípravných misií.
Predmetom budúceho postupu verejného obstarávania je uzavretie rámcovej zmluvy na poskytnutie zdravotného poistenia a poistenia štandardných a vysokých rizík pre približne 1 600 medzinárodných zamestnancov a približne 120 miestnych zamestnancov vykonávajúcich činnosti v rámci SZBP (aktuálne 9 misií SBOP a 9 OZEÚ) a 0 – 1 prípravnú misiu ročne, pričom v prípade každej z nich bude zamestnaných 5 až 15 osôb ročne. Toto poistenie bude zahŕňať riziká týkajúce sa zdravotnej starostlivosti, smrti následkom úrazu a trvalých následkov, evakuácie a repatriácie, únosu a obmedzovania osobnej slobody, zabezpečenia príjmu, asistencie, batožiny a zákonnej zodpovednosti.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
10/05/2017 00:00
30/06/2017 17:00
07/07/2017 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 089-173711
Oznámenie o obstarávaní
10/05/2017 00:00