Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Monitorovanie maloobjemového rybolovu.
Obstarávateľ:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Dátum zverejnenia v TED-e:
06/05/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
09/08/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASME/EMFF/2017/011.
Monitorovanie maloobjemového rybolovu.
EASME chce uzavrieť zmluvu o poskytovaní služieb, ktorej cieľom je preskúmať prístupy vytvorené na elektronické monitorovanie maloobjemového rybolovu a navrhnúť osvedčené postupy v tejto oblasti. Ide o inventarizačnú analýzu, ktorá pomôže vnútroštátnym orgánom, prevádzkovateľom a vedcom získať prehľad o tejto oblasti a poskytnuť informácie o osvedčených postupoch, ktoré v prípade ich zavedenia môžu prispieť k zvýšeniu transparentnosti a príjmov pre rybárov. Tento cieľ sa dosiahne prostredníctvom: — určenia, opísania a klasifikovania plánovaných, prototypových, funkčných alebo dokončených elektronických systémov vyvinutých v Európe aj inde na monitorovanie činnosti, úsilia a úlovku maloobjemového rybolovu, — prípravy návrhu systému, ktorý by bol vhodný pre budúci vývoj, — podrobného testovania radu reprezentatívnych systémov, ktoré využívajú niektoré z prvkov systému monitorovania maloobjemového rybolovu (určené nižšie) z dôvodu uľahčenia používania, spoľahlivosti, nákladov a presnosti, — určenia noriem, ktoré môžu uľahčiť zhromaždenie informácií z rôznych oblastí rybolovu.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
06/05/2017 00:00
09/08/2017 23:59
16/08/2017 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 088-171166
Oznámenie o obstarávaní
06/05/2017 00:00