Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Mobilné telefónne služby.
Obstarávateľ:
EUROJUST
Dátum zverejnenia v TED-e:
18/05/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
19/06/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
2017/EJ/03/PO.
Mobilné telefónne služby.
Predmetom tejto výzvy na súťaž je poskytnutie mobilných telekomunikačných služieb a súvisiacich služieb, ako je poskytnutie mobilných telekomunikačných produktov a iných súvisiacich služieb. Rozsah obstarávania bude zahŕňať nasledovné oblasti: — mobilné telefónne služby: volanie (vrátane hlasového, odkazového a konferenčného hovoru), doplnkové služby (vrátane presmerovania hovoru a prenosu hovoru) a posielanie správ a multimediálne služby (vrátane SMS, EMS a MMS), — mobilné internetové služby: prístup k internetu, e-mail cez internet a internetové telefonovanie.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
18/05/2017 00:00
19/06/2017 16:00
29/06/2017 14:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 095-185911
Oznámenie o obstarávaní
18/05/2017 00:00