Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o ekonomickom vplyve legislatívy o úžitkovom modeli vo vybraných členskýc...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Dátum zverejnenia v TED-e:
13/07/2013
Lehota na predkladanie ponúk:
09/09/2013
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
MARKT/2013/065/D.
Štúdia o ekonomickom vplyve legislatívy o úžitkovom modeli vo vybraných členských štátoch.
Komisia má v úmysle nadobudnúť aktualizované informácie a analýzu o hospodárskych vplyvoch úžitkových modelov (UM) (a o ich absencii, ak ochrana UM nie je v určitých členských štátoch EÚ dostupná) na spoločnosti, inovátorov, zamestnanosť a na technické/hospodárske sektory vo vybraných členských štátoch. Komisia má záujem aj o hlbšiu analýzu previazanosti medzi úžitkovými modelmi a patentmi.Štúdia by mala byť vstupom pre reflexiu optimalizácie systému práv duševného vlastníctva EÚ v období 2014 – 2016. Komisia sa usiluje optimalizovať súbor nástrojov dostupných pre inovátorov na povzbudenie a ochranu ich inovačných činností. Inovácie sú maximálne dôležité pre hospodársky rast a stratégie zamestnanosti EÚ.Štúdia by mala prispieť k podpore Komisie pri rozhodovaní o príslušnom budúcom vývoji otázky harmonizácie a/alebo jednotnej ochrany úžitkových modelov na vnútornom trhu. Výsledky by mohli tvoriť základ pre akékoľvek hodnotenie vplyvov legislatívnych návrhov Komisie o úžitkových modeloch v rámci obdobia 2014 – 2016.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
13/07/2013 00:00
Nie je k dispozícii
09/09/2013 23:59
20/09/2013 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2013/S 135-233387
Oznámenie o obstarávaní
13/07/2013 00:00