Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby každodenného monitorovania a analýzy médií pre Holandsko.
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Dátum zverejnenia v TED-e:
26/05/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
01/08/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
COMM/DG/AWD/2017/161.
Služby každodenného monitorovania a analýzy médií pre Holandsko.
Cieľom je poskytnúť včasný a aktuálny súhrn denných informácií vo forme prehľadu tlače o spôsobe, akým médiá informujú o témach súvisiacich s Európskym parlamentom a Európskou úniou. Generálne riaditeľstvo komunikácie Európskeho parlamentu chce získať čo možno najlepšie vedomosti o pokrytí médií v celej EÚ v súvislosti s otázkami súvisiacimi s Európskou úniou, Európskym parlamentom a činnosťami jeho predsedu a poslancov EP. Mediálna analýza v konečnom dôsledku pomôže EP lepšie informovať občanov a konkrétne cieľové skupiny EÚ o politikách EÚ. Pri dosahovaní tohto cieľa sa EP čiastočne spolieha na externé poradenstvo a pomoc. Služby bude poskytovať externý tím prostredníctvom platformy Európskeho parlamentu na globálne monitorovanie a analýzu médií (ďalej len EPMM) priamo pre príjemcov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
26/05/2017 00:00
01/08/2017 17:00
17/08/2017 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 100-197643
Oznámenie o obstarávaní
26/05/2017 00:00