Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Sekretariát pre EMODnet (Európska námorná monitorovacia a dátová sieť) a Európsk...
Obstarávateľ:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Dátum zverejnenia v TED-e:
18/05/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
19/06/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASME/EMFF/2017/005.
Sekretariát pre EMODnet (Európska námorná monitorovacia a dátová sieť) a Európsky systém pre pozorovanie oceánov.
EASME vypisuje túto výzvu na súťaž s cieľom uzatvoriť zmluvu o poskytovaní služieb na prevádzkovanie sekretariátu, čo sa týka správy siete EMODnet a Európskeho atlasu morí a podpory pre rozvoj Európskeho systému pre pozorovanie oceánov. Sekretariát má svoje priestory v Ostende na pracovisku InovOcean, kde bude využívať kancelárie a infraštruktúru, ktoré poskytol Flámsky námorný inštitút, ako aj blízkosť kancelárie Európskej námornej rady a Medzinárodnej agentúry pre oceanografické údaje a výmenu informácií (IODE). Osobitné ciele zmluvy o obstarávaní služieb sú nasledujúce: 1. podpora koherencie medzi rôznymi partnermi pracujúcimi na sieti EMODnet; 2. monitorovanie ich výstupov; 3. šírenie informácií o sieti EMODnet; 4. podpora rozvoja integrovaného Európskeho systému pre pozorovanie oceánov; 5. údržba a rozvoj Európskeho atlasu morí.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
18/05/2017 00:00
19/06/2017 23:59
26/06/2017 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 095-185913
Oznámenie o obstarávaní
18/05/2017 00:00