Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Miestne stredisko obnovy.
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
18/05/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
26/06/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
OP-1395.
Miestne stredisko obnovy.
EIB hľadá v mene Skupiny EIB poskytovateľa služieb pre miestne stredisko obnovy. V prípade, že sa z akéhokoľvek dôvodu stane pracovné prostredie banky (čiastočne) nedostupné, poskytovateľ služieb zabezpečí takéto stredisko, aby umožnil obnovu kľúčových obchodných činností. Skupina EIB stanovila potrebu pre vznik rôznych balíkov služieb. Rámcová dohoda, ktorá sa uzatvorí medzi bankou a úspešným uchádzačom, bude mať počiatočné trvanie 3 roky s možnosťou 3 predĺžení na žiadosť banky, v každom prípade na 1 rok. Očakávaný začiatok poskytovania služby je 1.10.2017. Požiadavky projektu, čo sa týka rozsahu, úloh a technických podmienok, sú uvedené v súťažných podkladoch.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
18/05/2017 00:00
26/06/2017 23:59
28/06/2017 14:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 095-185926
Oznámenie o obstarávaní
18/05/2017 00:00