Údaje o výzve na predloženie ponúk

Notificación: Es importante que COMPRUEBE si e-Submission funciona en su entorno de ti, varias SEMANAS ANTES de que se cumpla el plazo límite establecido para la presentación, y que usted presente su oferta al menos UN DÍA ANTES DE LA FECHA LÍMITE, con el fin de evitar el riesgo de que la presentación se efectúe fuera de plazo.En caso de dificultades puede contactar con el servicio de asistencia por correo electrónico: DIGIT-ESUBMISSION-SUPPORT@ec.europa.eu, teléfono: +32 (0)2 297 10 63.
Názov:
Externe zabezpečené služby v oblasti bezpečnosti, pomocných služieb a správy zar...
Obstarávateľ:
European Fisheries Control Agency (EFCA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
07/07/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
08/08/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
EFCA/2017/OP/01.
Externe zabezpečené služby v oblasti bezpečnosti, pomocných služieb a správy zariadení.
Cieľom tohto obstarávacieho konania je uzatvoriť medziagentúrnu rámcovú zmluvu pod vedením Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva (EFCA), s 1 poskytovateľom služieb na externé zabezpečenie služieb v oblasti bezpečnosti, pomocných služieb a správy zariadení. K tomuto medziagentúrnemu obstarávaniu sa pripojili tieto agentúry EÚ a budú tiež využívať výslednú rámcovú zmluvu: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy („Fusion for Energy“), Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Ako je uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
07/07/2017 00:00
08/08/2017 15:00
10/08/2017 15:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 128-260010
Oznámenie o obstarávaní
07/07/2017 00:00