Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Riadenie činností prvej úrovne EUIPO.
Obstarávateľ:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
24/05/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
26/06/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
AO/003/17.
Riadenie činností prvej úrovne EUIPO.
Poskytovanie služieb súvisiacich s činnosťami prvej úrovne EUIPO, správa databázy CRM a zabezpečenie marketingových kampaní.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
24/05/2017 00:00
26/06/2017 13:00
30/06/2017 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 099-195179
Oznámenie o obstarávaní
24/05/2017 00:00