Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie služieb opravy a údržby budov pre Európsku environmentálnu agentúru...
Obstarávateľ:
European Environment Agency (EEA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/05/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
26/06/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
EEA/ADS/17/007.
Poskytovanie služieb opravy a údržby budov pre Európsku environmentálnu agentúru (EEA).
Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je uzatvoriť rámcovú zmluvu s poskytovateľom služieb, ktorý bude schopný ponúknuť široké spektrum služieb opravy a údržby budov pre priestory Európskej environmentálnej agentúry.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
20/05/2017 00:00
26/06/2017 16:00
03/07/2017 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 097-190766
Oznámenie o obstarávaní
20/05/2017 00:00