Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Koordinácia prieskumov cien spotrebiteľských tovarov v oblasti parity kúpnej sil...
Obstarávateľ:
European Commission, DG EUROSTAT
Dátum zverejnenia v TED-e:
01/06/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
17/07/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
ESTAT/C/2017/015.
Koordinácia prieskumov cien spotrebiteľských tovarov v oblasti parity kúpnej sily.
Cieľom tejto zákazky je koordinovať prieskumy v oblasti parity kúpnej sily v súvislosti s cenami spotrebiteľských tovarov a dosiahnuť paritu kúpnej sily v oblasti výdavkov domácností na konečnú spotrebu v prípade 37 krajín, ktoré sa zúčastnia programu parity kúpnej sily. Dodávateľ má za úlohu pripraviť, koordinovať a podávať správy o prieskumoch cien spotrebiteľských tovarov, ktoré vykoná v zúčastnených krajinách, a overovať skúmané ceny v úzkej spolupráci s danými krajinami.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
01/06/2017 00:00
17/07/2017 16:30
27/07/2017 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 130-265085
Korigendum
11/07/2017 00:00
2017/S 107-214370
Korigendum
07/06/2017 00:00
2017/S 104-206877
Oznámenie o obstarávaní
01/06/2017 00:00