Údaje o výzve na predloženie ponúk

Tenderers are requested to note that the closing date for submission of tenders has been extended to 06/02/2018 at 12:00 and the opening of tenders will now take place on 12/02/2018 at 10:00.
Názov:
Štúdie o účinnosti a bezpečnosti liekov.
Obstarávateľ:
European Medicines Agency (EMA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
14/12/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
06/02/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
EMA/2017/09/PE
Štúdie o účinnosti a bezpečnosti liekov.
Poregistračné farmakoepidemiologické štúdie a štúdie účinnosti s cieľom vygenerovať údaje a informácie na podporu prijímania regulačných rozhodnutí. Výskum môže byť tiež zameraný na účinnosť prijatých regulačných opatrení a na vplyv príslušných právnych predpisov. Rozsah výskumných tém je obmedzený na tie, ktoré sú veľmi významné z hľadiska verejného zdravia a ktoré majú európsky dosah. Rozsah finančných prostriedkov zahŕňa vnútroštátne, ako aj centrálne povolené lieky vrátane vakcín. Výsledky získané na základe tohto výskumu následne posúdi príslušný výbor agentúry, pokiaľ ide o potrebu regulačných opatrení, a následne sa môže vykonať ďalší výskum na hodnotenie účinnosti prijatých regulačných opatrení. Výskum sa môže týkať 4 rôznych častí s maximálne 5 rámcovými zmluvami pre časti 1, 2 a 3 a maximálne 8 rámcovými zmluvami pre časť 4.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
14/12/2017 00:00
06/02/2018 12:00
12/02/2018 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Použitie inovatívnych metód na optimalizáciu užitočnosti nedostatočných údajov na podporu hodnotenia prínosu/rizika
Úplný opis nájdete v oddiele 3.2 technických špecifikácií (súťažné podklady).
Časť 2
Kvalitatívny výskum
Úplný opis nájdete v oddiele 3.2 technických špecifikácií (súťažné podklady).
Časť 3
Farmakoepidemiologický výskum – rýchle popisné (deskriptívne) štúdie
Úplný opis nájdete v oddiele 3.2 technických špecifikácií (súťažné podklady).
Časť 4
Farmakoepidemiologický výskum – súvisiace štúdie vrátane výskumu týkajúceho sa tehotenstva a dojčenia.
Úplný opis nájdete v oddiele 3.2 technických špecifikácií (súťažné podklady).
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 011-019945
Korigendum
17/01/2018 00:00
2017/S 240-497343
Oznámenie o obstarávaní
14/12/2017 00:00