Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Príprava a realizácia 4. Európskeho prieskumu podnikov (ECS).
Obstarávateľ:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/05/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
Nie je k dispozícii
Stav:
Otvoriť
Informácie
161016/4301.
Príprava a realizácia 4. Európskeho prieskumu podnikov (ECS).
Predmetom tohto obstarávacieho konania je príprava a realizácia 4. Európskeho prieskumu podnikov vo všetkých členských štátoch Európskej únie (EÚ). Toto je spoločné obstarávanie pre Eurofound a Cedefop, ktoré sa rozhodli nielen spojiť zdroje a odbornosť v tejto fáze, ale aj vo fáze vykonávania zákazky.
Služby
Súťažné konanie s rokovaním
Otvoriť
Začiarknuté
Míľniky
20/05/2017
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
16/06/2017 17:00
Nie je k dispozícii
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Prieskum v oblasti počítačom podporovaných pohovorov (Computer-assisted Web interviewing – CAWI) s podporou telefonického kontaktovania a monitorovania Dodávateľ bude musieť pre časť 1 spravovať riadenie aj pohovor so zástupcami zamestnancov prostredníctvom prieskumu v oblasti počítačom podporovaných pohovorov (CAWI). Monitorovanie respondentov by sa malo vykonávať prostredníctvom počítačom podporovaných telefonických rozhovorov (computer-assisted telephone interviewing – CATI).
Časť 2 Prieskum v oblasti počítačom podporovaných pohovorov (Computer-assisted Web interviewing – CAWI) s podporou telefonického kontaktovania a monitorovania V prípade časti 2 bude dodávateľ musieť vykonať všetky fázy prieskumu prostredníctvom CATI.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2017/S 101-200015 Korigendum 27/05/2017
2017/S 097-190767 Oznámenie o obstarávaní 20/05/2017