Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytnutie štatistických služieb v súvislosti so štatistickou metodikou.
Obstarávateľ:
European Commission, DG EUROSTAT
Dátum zverejnenia v TED-e:
12/08/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
16/10/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
ESTAT/B/2017/017.
Poskytnutie štatistických služieb v súvislosti so štatistickou metodikou.
Táto výzva na súťaž sa týka činností súvisiacich s „poskytnutím štatistických služieb v súvislosti so štatistickou metodikou“. Štatistické služby predstavujúce predmet tejto výzvy na súťaž sú rozdelené na tieto časti: časť 1: metodická podpora; časť 2: technická asistenčná služba v oblasti metodiky; časť 3: technická pomoc v oblasti štatistickej metodiky.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
12/08/2017 00:00
16/10/2017 16:30
24/10/2017 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Metodická podpora
Hlavným cieľom časti „Metodická podpora“ je poskytovať metodickú podporu vo všetkých štatistických oblastiach od návrhu procesu až po šírenie údajov. Dôraz sa v nasledujúcich 4 rokoch bude pravdepodobne klásť na štatistické oblasti týkajúce sa overovania platnosti údajov, analýzy dát, vizualizácie/šírenia údajov a nových metód pre integráciu nových dátových zdrojov (napr.: veľké dáta alebo inteligentná štatistika). Rozsah celkového trhu pre časť 1 sa odhaduje na 3 200 osobodní na rok trvania, čo sa rovná 12 800 osobodňom počas maximálneho trvania zmluvy (4 roky).
Časť 2
Technická asistenčná služba v oblasti metodiky
Hlavným cieľom časti „technická asistenčná služba v oblasti metodiky“ je poskytovať metodickú podporu vo všetkých štatistických oblastiach od návrhu procesu až po šírenie údajov. Táto časť sa týka podpory pre Eurostat v oblasti hodnotenia kvality postupov tvorby štatistiky, posudzovania výsledkov projektu ESSnet a zvýšenia informovanosti a koučovania v oblasti aktuálnych a nových štatistických metód a nástrojov. Rozsah celkového trhu pre časť 2 sa odhaduje na 600 osobodní na rok trvania, čo sa rovná 2 400 osobodňom počas trvania obstarávania (4 roky).
Časť 3
Technická pomoc v oblasti štatistickej metodiky
Hlavným cieľom časti „Technická pomoc v oblasti štatistickej metodiky“ je poskytovať Európskej komisii technickú pomoc v oblasti štatistickej metodiky vo všetkých štatistických oblastiach. Rozsah celkového trhu pre časť 3 sa odhaduje maximálne na 850 osobodní na rok trvania, čo sa rovná 3 400 osobodňom počas maximálneho trvania obstarávania (4 roky).
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 154-318464
Oznámenie o obstarávaní
12/08/2017 00:00