Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová dohoda na širokú škálu technických prác a štúdií súvisiacich so správou ...
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
03/06/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
20/10/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
LZ-1397.
Rámcová dohoda na širokú škálu technických prác a štúdií súvisiacich so správou zariadení.
EIB si želá podpísať viacnásobnú rámcovú zmluvu na pevne stanovené trvanie 4 rokov s možnosťou predĺženia ročne na maximálne trvanie 7 rokov aspoň s 2 a najviac s 5 poskytovateľmi služieb alebo dodávateľmi pre každú z nasledujúcich častí: — časti „Služby“: • časť S1 „architekt“, • časť S2 „technický inžinier“, • časť S3 „technická pomoc“, • časť S4 „znalec z odboru cien nehnuteľností a financií“, • časť S5 „odborník na životné prostredie“, • časť S6 „odborník na bezpečnostné systémy“, — časti „Práce“: • časť T1 „vnútorné práce“, • časť T2 „vonkajšie práce“, • časť T3 „práce týkajúce sa zariadení na vykurovanie, vetranie a klimatizáciu/inštalatérske práce“, • časť T4 „práce týkajúce sa multimédií/elektrotechnické práce“, • časť T5 „multi-techniky“.
Práce
Obmedzený
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
03/06/2017 00:00
20/10/2017 23:59
21/07/2017 23:59
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť S1
Architekt
Cieľom podľa rámcovej zmluvy je vykonať architektonické úlohy alebo komplexné úlohy „integrovaného riadenia projektu“ (najmä úlohy v oblasti architektúry), ako aj príležitostné úlohy.
Časť S2
Technický inžinier
Cieľom podľa rámcovej zmluvy je vykonať úlohy technického inžiniera alebo komplexné úlohy „integrovaného riadenia projektu“ (najmä úlohy v oblasti technického inžinierstva), ako aj príležitostné úlohy.
Časť S3
Odborná pomoc
Cieľom podľa rámcovej zmluvy je vykonať úlohy multidisciplinárnej technickej pomoci v oblasti vypracovania alebo konverzie projektov, ako aj príležitostné úlohy.
Časť S4
Znalec z odboru cien nehnuteľností a financií
Cieľom podľa rámcovej dohody je vykonať odborné úlohy v oblasti nehnuteľností a konkrétnejšie vo finančnej oblasti.
Časť S5
Odborník na životné prostredie
Cieľom podľa rámcovej dohody je vykonať odborné úlohy v oblasti energetiky, životného prostredia a hospodárenia s odpadom.
Časť S6
Odborník na bezpečnostné systémy
Cieľom podľa rámcovej dohody je vykonať odborné úlohy v oblasti bezpečnosti a ochrany.
Časť T1
Práce v interiéri
Cieľom podľa rámcovej dohody je vykonať projekty, najmä čo sa týka prác v interiéri.
Časť T2
Vonkajšie práce
Cieľom podľa rámcovej dohody je vykonať projekty, najmä čo sa týka vonkajších prác.
Časť T3
Práce týkajúce sa zariadení kúrenia, vetrania a klimatizácie a inštalatérske práce
Cieľom podľa rámcovej dohody je vykonať projekty, najmä čo sa týka prác na zariadeniach kúrenia, vetrania a klimatizácie a/alebo inštalatérskych prác.
Časť T4
Práce týkajúce sa multimédií/elektrotechnické práce
Cieľom podľa rámcovej dohody je vykonať projekty, najmä čo sa týka elektrotechnických prác a prác súvisiacich s multimédiami.
Časť T5
Multi-techniky
Cieľom podľa rámcovej dohody je vykonať projekty týkajúce sa multidisciplinárny prác.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 106-211407
Oznámenie o obstarávaní
03/06/2017 00:00