Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Viacnásobné rámcové zmluvy na organizovanie podujatí, komunikačných kampaní a tr...
Obstarávateľ:
European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
30/05/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
15/09/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
Chafea/2017/AGRI/06
Viacnásobné rámcové zmluvy na organizovanie podujatí, komunikačných kampaní a trhového spravodajstva v tretích krajinách a v EÚ.
Výzva na súťaž sa týka organizovania podujatí, komunikačných kampaní a trhového spravodajstva v tretích krajinách a v EÚ. Hlavným cieľom zmlúv je poskytnúť služby v kontexte informačných a propagačných opatrení, ktoré sa týkajú poľnohospodárskych výrobkov EÚ. Zavedenie týchto opatrení sa riadi podporou oddelenia Chafea pre poľnohospodárske výrobky. Rámcové zmluvy však budú predmetom záujmu GR pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a ďalších oddelení v rámci Chafea. Druhotným cieľom tohto obstarávania je preto poskytnúť propagačné a komunikačné služby v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky, verejného zdravotníctva, spotrebiteľskej politiky a bezpečnosti potravín.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
30/05/2017 00:00
15/09/2017 23:59
26/09/2017 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Organizovanie podujatí a pavilónov/stojanov EÚ v tretích krajinách
Cieľom tejto časti je poskytnúť služby na organizovanie podujatí a pavilónov/stojanov EÚ v tretích krajinách. Hlavné činnosti, ktoré sa majú vykonať v rámci tejto časti, sú nasledovné: obchodné delegácie na vysokej úrovni; semináre, workshopy a iné podujatia; pavilóny/stojany EÚ na obchodných veľtrhoch v tretích krajinách. Viac informácií nájdete v špecifikáciách zákazky.
Časť 2
Organizovanie podujatí a pavilónov/stojanov v EÚ
Cieľom tejto časti je poskytnúť služby na organizovanie podujatí a pavilónov/stojanov v EÚ. Hlavné činnosti, ktoré sa majú vykonať v rámci tejto časti, sú nasledovné: semináre, workshopy a iné podujatia; študijné návštevy v členských štátoch EÚ, pavilóny/stojany na veľtrhoch v EÚ. Viac informácií nájdete v špecifikáciách zákazky.
Časť 3
Trhové spravodajstvo v tretích krajinách
Cieľom tejto časti je poskytnúť informácie o poľnohospodársko-potravinových trhoch tretích krajín pre MSP EÚ a ďalšie zainteresované strany v sektore. Väčšinou sa informácie budú zhromažďovať v správach. Dodávatelia budú musieť predložiť správy o trhu (úplné alebo súhrny) pre zástupcov EK alebo počas organizovaných stretnutí/podujatí alebo prostredníctvom webinárov. Od dodávateľov sa môže požadovať predloženie kľúčových informácií alebo údajov v graficky vizuálnej prezentácii (napr. info-grafika, informačné hárky o jednotlivých krajinách, kontrolné zoznamy alebo iné). Viac informácií nájdete v špecifikáciách zákazky.
Časť 4
Informačné, komunikačné a marketingové kampane alebo činností
V rámci tejto časti dodávateľ poskytne služby na organizovanie informačných, komunikačných alebo marketingových kampaní alebo častí kampane. Viac informácií nájdete v špecifikáciách zákazky.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 102-203727
Oznámenie o obstarávaní
30/05/2017 00:00