Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Sledovanie výsledkov výskumu.
Obstarávateľ:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Dátum zverejnenia v TED-e:
01/06/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
11/08/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
2017/RTD/J5/OP/PP-05381-2017/TRR.
Sledovanie výsledkov výskumu.
Komisia plánuje uzatvoriť zmluvu na návrh metodík a vypracovanie nových prostriedkov na sledovanie výsledkov výskumu, ktoré sa objavia po uplynutí zmluvného obdobia projektov financovaných EÚ, a tak obohatiť a doplniť svoje existujúce databázy projektových výsledkov. V záujme splnenia tohto cieľa chce Komisia uzatvoriť zmluvu na nasledujúce úlohy: 1. návrh metodiky pre sledovanie výsledkov výskumu; 2. vytvorenie databázy dátových zdrojov a zber údajov; 3. analýza a podávanie správ o zozbieraných údajoch; 4. školenie zamestnancov Komisie. Rozsah predstavuje portfólio projektov financovaných v rámci osobitného programu „Spolupráca“ 7. rámcového programu.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
01/06/2017 00:00
11/08/2017 23:59
24/08/2017 09:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 104-206879 Oznámenie o obstarávaní 01/06/2017 00:00