Údaje o výzve na predloženie ponúk

Please note that a corrigendum to the tender specifications and to the invitation to tender has been published.
Názov:
Štúdia o zlepšení znalostí o nezákonnom obchodovaní s kultúrnymi tovarmi v EÚ a ...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
14/06/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
26/09/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
EAC/06/2017.
Štúdia o zlepšení znalostí o nezákonnom obchodovaní s kultúrnymi tovarmi v EÚ a o nových technológiách dostupných v boji proti nemu.
Všeobecným cieľom tohto projektu je podporiť tvorcov politiky a orgány presadzovania práva v ich činnostiach zameraných na nezákonné obchodovanie s kultúrnymi tovarmi. Štúdia by mala prispieť k pochopeniu cezhraničného charakteru nezákonného obchodovania s kultúrnymi tovarmi a poskytnúť prehľad o súčasných nových technologických nástrojoch, ktoré možno použiť na boj proti tomuto zločinu.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2526
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri oddiel 4.4. kritérií výberu v súťažných špecifikáciách výzvy na predloženie ponúk č. EAC/06/2017.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
14/06/2017 00:00
26/09/2017 12:00
28/09/2017 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 112-224715
Oznámenie o obstarávaní
14/06/2017 00:00