Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Dodávka a údržba hasiacich prístrojov v budovách Európskeho parlamentu v Bruseli...
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Security and Safety (SAFE)
Dátum zverejnenia v TED-e:
08/06/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
24/07/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
EP/DGSAFE/DIRB/FOUR/2017-001.
Dodávka a údržba hasiacich prístrojov v budovách Európskeho parlamentu v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu (3 častí).
Dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky hasiacich prístrojov vrátane ich ročnej údržby, opätovného testovania, výmeny, zhromažďovania a vyradenia z prevádzky pre budovy Európskeho parlamentu v Bruseli (časť 1), Luxemburgu (časť 2) a v Štrasburgu (časť 3).
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
08/06/2017 00:00
24/07/2017 23:59
07/08/2017 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky hasiacich prístrojov vrátane ich ročnej údržby, opätovného testovania, výmeny, zhromažďovania a vyradenia z prevádzky pre budovy Európskeho parlamentu v Bruseli
Pozri súťažné podklady.
Časť 2
Dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky hasiacich prístrojov vrátane ich ročnej údržby, opätovného testovania, výmeny, zhromažďovania a vyradenia z prevádzky pre budovy Európskeho parlamentu v Luxemburgu
Pozri súťažné podklady.
Časť 3
Dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky hasiacich prístrojov vrátane ich ročnej údržby, opätovného testovania, výmeny, zhromažďovania a vyradenia z prevádzky pre budovy Európskeho parlamentu v Štrasburgu
Pozri súťažné podklady.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 108-216376
Oznámenie o obstarávaní
08/06/2017 00:00