Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Koncepcia pre sektorovú spoluprácu týkajúcu sa zručností: prezentovanie profesií...
Obstarávateľ:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Dátum zverejnenia v TED-e:
31/05/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
12/07/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASME/COSME/2017/009.
Koncepcia pre sektorovú spoluprácu týkajúcu sa zručností: prezentovanie profesií v textilnom/odevnom/kožiarskom/obuvníckom odvetví.
EASME plánuje uzavrieť zmluvu o poskytovaní služieb na organizovanie a vykonávanie propagačnej a informačnej kampane v textilnom/odevnom/kožiarskom/obuvníckom odvetví. Všeobecným cieľom tejto súťaže je oživiť zamestnanosť a zamestnateľnosť a prekonať medzery, nedostatky a nesúlad medzi ponukou zručností a dopytom po zručnostiach v textilnom/odevnom/kožiarskom/obuvníckom odvetví. Osobitným cieľom tejto zákazky je pritiahnuť jednotlivcov, ktorí sú vo fáze výberu svojho štúdia, budúcich absolventov a nezamestnané osoby venovať sa profesiám v cestovnom ruchu, predovšetkým prostredníctvom predstavenia prípadov pracovných príležitostí a osobitných činností zameraných na tradičné remeselné zručnosti a novovznikajúce zručnosti, ako napr. digitálne zručnosti a medziodvetvové inovačné zručnosti v oblasti techniky/strojárstva.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
31/05/2017 00:00
12/07/2017 23:59
17/07/2017 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 116-232909
Korigendum
20/06/2017 00:00
2017/S 103-204820
Oznámenie o obstarávaní
31/05/2017 00:00