Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Dodávka a inštalácia Ramanovho spektrometra pre horúce komory v JRC Karlsruhe.
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
31/05/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
03/07/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC/KRU/2017/G.III.8/0061/OC.
Dodávka a inštalácia Ramanovho spektrometra pre horúce komory v JRC Karlsruhe.
JRC Karlsruhe plánuje obstarať modulárny Ramanov spektrometer, ktorý sa musí nakonfigurovať tak, aby umožnil merania vysoko rádioaktívnych vzoriek (vyhorené jadrové palivo) v horúcej komore. Spektrometer tak bude mať dvojakú funkciu v podobe štandardného merania a merania v horúcej komore. Aplikácia v horúcej komore sa musí vykonať prenesením svetla cez optické káble do komory, v rámci ktorej sa nachádza video sonda z optických vlákien/jednotka s pohyblivou doskou. Práca v horúcej komore je spojená s celým radom podmienok. Všetky opravy a úpravy sa musia uskutočniť telemanipulátormi. Spektrometer musí byť schopný zaznamenávať Ramanove spektrum s vysokým laterálnym (aspoň 1 µm) a spektrálnym rozlíšením (aspoň 2 cm-1). Bude tiež vykonávať kartografie heterogénnych vzoriek s vysokým rozlíšením. Nákup sa má týkať dodávky a inštalácie kompletného zariadenia vrátane požadovaných úprav pre zariadenia horúcej komory vrátane dostatočného školenia/predvedenia na zaistenie bezproblémovej prevádzky zariadenia.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Cena
Míľniky
31/05/2017 00:00
03/07/2017 23:59
06/07/2017 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 103-204830
Oznámenie o obstarávaní
31/05/2017 00:00