Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poradenské služby pre sektor dopravy.
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
26/05/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
17/11/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
PC-1394.
Poradenské služby pre sektor dopravy.
EIB vypisuje výzvu na súťaž (užšia súťaž) s cieľom uzatvoriť rámcové dohody s poskytovateľmi služieb v sektore dopravy v krajinách ich pôsobenia v záujme poskytnutia podpory pre riaditeľstvo projektov banky (predovšetkým oddelenie mobility). Určení poskytovatelia služieb sa budú využívať s cieľom ponúkať svoje nezávislé stanovisko k záležitostiam týkajúcim sa týchto sektorov dopravy: cestná, železničná, mestská, letecká a lodná doprava.
Služby
Obmedzený
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
26/05/2017 00:00
17/11/2017 23:59
26/06/2017 23:59
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 116-232934
Korigendum
20/06/2017 00:00
2017/S 100-197637
Oznámenie o obstarávaní
26/05/2017 00:00